StudentUtbildning


Inför röntgen VFU

Hej och välkomna till röntgenavdelningen i Kalmar!

Vi finns på tredje våningen i hus 19. Du kan anmäla dig vid röntgenreceptionen kl 08:00 på måndag morgon. Först träffar du Lena Bohman för att få inlogg koder. Sedan träffar du din handledare som är din kontaktperson om under din placering hos oss.

Viktiga förberedelser inför placeringen:

1) Scanna grovt genom alla webbsidor och länkar i utbildningsmaterialet. Du ska veta vilken typ av innehåll dessa webbsidor har så att det är snabbare för dig att välja rätt ställe att söka information från när du är på placeringen.

2) Hitta röntgens kurslitteratur och se till att den är åtkomlig för dig när du är placerad hos oss. Scanna grovt genom böckernas innehåll. Du ska veta vilken typ av innehåll dessa böcker har så att det är snabbare för dig att välja rätt ställe att söka information från när du är på placeringen.

3) Läs Förtydligande av lärandemålen. Det finns även en inofficiell Förtydligande av Förtydligandemål som kan vara intressant att titta genom.

4) Läs Typfall instruktionerna.

Notering vid graviditet: Vid ingrepp och undersökningar med röntgen exponeras personal som är inne i undersökningsrummet för joniserande strålning som sprids från patienten. Om du är eller kan vara gravid, meddela mig eller din handledare så att din placering kan anpassas. Samma dosgränser gäller för dig som övriga anställda på röntgen. Om du har missat en placering du gärna ville vara med på kan den kompletteras vid ett senare tillfälle.

(Information till handledarna: gravida studenter kan välja att vara med vid genomlysning, men då ska de bära dosimeter under sin placering. Kontakta sjukhusfysiker i så fall.)

Arbetsdag: Kom ombytta i sjukhuskläder och inneskor. Ni behöver inga laptops eller andra resurser (förutom på typfallsdagarna).

Planera med att vara på plats från kl 08:00 (om du följer med en morgonrond kan dessa börja tidigare) till 16:00 (om du vill gå med på en jour kan man stanna till kl 20:00).

De flesta radiologer har arbetstid 07:15 - 16:30 måndag till torsdag samt 07:00-11:00 på fredagar.

Röntgenronder: På morgonen förekommer flertalet olika ronder. Det är rekommenderat att du närvarar på åtminstone två sådana under din placering, fråga din handledare hur du går till väga med det för bästa resultat. Vissa ronder kan börja före kl 08:00 så det är bra att planera i förväg.

Röntgenjour: Läkare går jour kl 16:30-22:00. Du får gärna vara med under början av jouren och se hur den går till.

Lunch: Lunch kan med fördel intas antingen i sjukhusmatsalen eller i vårt fikarum. Vissa av läkarna äter gemensamt i sjukhusmatsalen och du kan gärna följa med dem.

OBS: Vi försöker länka direkt till LIUs resurser på denna webbsida. Men vi har märkt att LIU byter address på sina webbsidor väldigt ofta (kan hända flera gånger under en termin). Detta gör att länkar kan bli inaktiva. Sök själv på LIUs webbplats om vår länk är inaktiv, och meddela gärna jdkaru@gmail.com vilken länk som inte fungerar.

Utbildningsaktiviteter

(under konstruktion)

Utbildningsmaterial

Webbsidor:

www.radiologymasterclass.co.uk: Webbsida som visar hur man på ett strukturerat sätt bedömer röntgenbilder, hur patologi ser ut, har några träningsfall.

www.imaios.com: Viktig webbsida med CT och MR bilder med anatomiskt märkning. Använd för att se normalanatomi och för att identifiera anatomiska strukturer.

Rätt Rak RöntgenRemiss: Strukturerat sätt att skriva remisser till röntgen i Kalmar.

Thorax terminologi: Radiologisk terminologi för slätrtöntgen och CT thorax.

www.radiopaedia.org: Är Wikipedia för radiologer. Här beskrivs mycket/ det mesta radiologiskt. Bra om man vill söka något specifikt.

www.radiologyassistant.nl: Här beskrivs dom radiologiska tecknen till standard patologier.

Online böcker: