Slätröntgen Lungor

Jobba på fallen i powerpoint filen ensamma eller i lag. Använd utbildningsmaterialet här och på studenthemsidan.

Gå till mappen och öppna powerpoint presentationen:

G:\Landstingsgemensamt_studenter\KalmarRöntgen\Student\Lungor

Svara på frågorna. Första bilden ska ni bedöma. Nästkommande bild ger svaret.

Extra material: Tuber och drän

Röntgenterminologi för thorax anatomi och patologi (både slätröntgen och CT):