Sekreterare Studiebesök

Sekreterare Jeanette eller Lisa visar studenter sekreterar-delen av röntgenverksamheten.

Ni hitta dom på rummet markerat Sekr

Bäst dag för detta: Torsdag förmiddag

Genomgång av hur röntgensekreterare arbetar:

  • Remissens flöde genom systemet.
  • Vilka remisser bokas automatiskt?
  • Vilka remisser går vidare för läkarprioritering?
  • Som kliniker; hur komplettera man en remiss med ny information?
  • Som kliniker; hur avbokar man en remiss?
  • Vem ringer man om man vill skynda på en remiss?