Skelett

Jobba med fallen i PowerPoint (i bildspel), ensam eller i grupp. Använd utbildningsmaterialet här och på studenthemsidan.

Öppna PowerPoint-presentationerna från mappen:

G:\Landstingsgemensamt_studenter\KalmarRöntgen\Student\Skelett

Bedöm först bilden själv, nästkommande slide ger svaret.

På varje bild beskriv (med hjälp av lathunden till höger):

    • Vilket ben som är skadat

    • Frakturtyp

    • Felställning

    • Annat

Fraktur terminologi

Frakturbeskrivning hos vuxna

(Obs! Flera sidor. Placera musen över röntgenbilderna för granskningshjälp)