Eget Arbete: CT THorax / Buk

Jobba på fallen i powerpoint filen ensamma eller i lag. Använd utbildningsmaterialet här och på studenthemsidan.

Gå till mappen och öppna powerpoint presentationen:

G:\Landstingsgemensamt_studenter\KalmarRöntgen\Student\CTthorax-buk

Gör Traumafallet först, sedan Allmänna fall

Använd www.imaios.com för normalanatomi och för att identifiera anatomiska strukturer.

Titta på youtube videon nedanför för att förstå CT fönstersättning.

PACS instruktioner
Kortkommandon i Sectra PACS

Röntgenterminologi för thorax anatomi och patologi (både slätröntgen och CT):