Typfallsseminarium

Förbered er inför typfallen:

Seminariet hålls i Röntgenbiblioteket och leds av er. Det finns en dator i detta rum, ta med egna om ni vill har tillgång till fler.

Handledaren är till för support.

Typfall Första veckan:

Förtydligande av frågor:

Del 2, Fråga 2: Du har en patient framför dig som du precis beställt sådana undersökningar till. Förklara hur dessa undersökningar går till för patienten.

Förtydligande av frågor:

Fråga 1: Vilka typer av traumatiska skador förekommer i dom olika kroppsområden. Vilka typer av skador får lungor, vilka typer av skador får bukorgan, och så vidare.

("Temporära" handledarlänkar till bilder tills Sectra länkar fungerar igen)

Typfall Andra veckan:

Förtydligande av frågor:

Fråga 6.a: Synliga strukturer på MR knäled: Ledvätska. Ledbrosk. Benmärg. Ligament [främre korsband, bakre korsband, medial kollateral ligament, lateral kollateral ligament]. Menisker. Muskler.

Hitta dessa på patienten.

Förtydligande av frågor:

Fråga 1: Skriv en CT-Hjärna (samma sak som DT-Huvud) remiss med frågeställning och anamnes.

Fråga 4: Skriv ett svar efter ni granskat bilderna.

("Temporära" handledarlänkar till bilder tills Sectra länkar fungerar igen)