Information Handledare

Handledare ska känna att dom kan vara flexibla och individanpassa deras studenters placering. Samtidigt är det bra att ha en grundschema så ifall någon är sjuk/ledig kan andra enkelt hoppa in och ta över handledningen.

Således finns beskrivet en grundidè på hur introduktionen och studentplaceringarna går till: (avvik från den hur mycket ni vill, så länge det blir bra för studenterna)

Handledare ska känna till:

Minimum struktur på introduktionen:

Lena (eller annan sekreterare) tar emot studenterna, ger dem deras inlogg och sökare (sökarnummer 420, 265 och 713). De får gå till fikarummet och vänta på handledaren, de får ett papper av Lena (Kontrollista MR-säkerhet för personal) som de ska fylla i.

Handledaren plockar upp studenterna från fikarummet och ser till att de som är MR farliga inte vandrar in i magneten och de som är gravida får en dosmätare av fysikerna ifall de vill vara med på interventionslabb. Kontrollista MR-säkerhet för personal pappren förvaras i en brun låda med samma namn som finns på en hylla i VFU-ansvarigas rum.

1. Före rundvandring på avdelningen:

 • Har studenterna förstått schemat?
  • Kan de vara på plats alla dagar?
  • Schemat beskriver vad de ska jobba med. Utöver detta finns "specialplaceringar" som de ska själv gå till labben och fråga om att vara med på. Se till att de fattar detta.
  • Varje schemapunkt är beskrivet i mer detalj under Utbildningsaktiviteter. Det är till dessa webbsidor de går till för att se vad de ska göra under placeringen.
  • Om studenten är med på en jour (fram till cirka 20:00) kan de skippa en halvdag under den vanliga arbetsdagen så länge det inte är Typfallsseminarium, Sitta med läkare, eller Egna fall: Röntgenremissen placeringar.
  • Studenter måste förbereda för Typfallsseminarier på egen tid.
 • Har de något speciellt de behöver ta upp?
 • Visa hur sökaren fungerar. Studenterna kan ge sökarnummer till personal om något intressant är planerat och de ska komma när det börjar.
 • Studenten ska få Bedömning av läkarstudent på VFU på kurs 6-11 påskrivet vid slutet av sin VFU-placering. En daterad signering per vecka på "Återkoppling", Kryss i "deltagit i typfallsseminariet", Kryss i "uppfyllt lärandemålen", och signatur och namnförtydligande av VFU-ansvarig på slutet. Om VFU ansvarig ej i tjänst för att signera kan handledaren signera (inklusive namnförtydligande) istället och lägga till VFU-ansvarigas namn i namnförtydligande fältet.


2. Rundvandringen:

 • Visa alla läkarrum så de vet var de ska vara på sådana placeringar.
 • Visa Slätrtg, CT, MR, labb 7 så de vet var och vem de kan fråga om deras specialplaceringar.
 • Studentbokhyllan i tysta fixen.
  • Notera böckerna värde i utbildningen.
  • Här finns Rätt Rak RöntgenRemiss kortet. Varje student får en.
 • Visa skelettmodellerna i tysta fixen
 • Visa läkarschemat.
  • Vill man gå rond (rekommenderat att gå 2 ronder) fråga handledare under placeringen.
  • Vill man gå jour (rekommenderat att gå 1 jour) fråga handledare under placeringen.
 • Toaletter.


3a. Efter rundvandring - Handledare har ingen tid:

 • Studenter får se till att deras inlogg fungerar.
  • IT får lösa om de inte kommer in i datorerna (jag vet inte vem som ger dom deras generella rättigheter).
  • Sekreterare får lösa om dom inte kommer in i RIS/PACS.
 • Studenter har resten av förmiddagen att titta genom studentwebbsidans innehåll så dom kan hitta enklare när dom jobbar på egna fall.
  • Börja med Egna fall: Skelett på eftermiddagen.
  • Fortsätter enl schemat nästkommande dagar med ändringar när det passar.


3b. Efter rundvandringen - Handledare har tid:

 • Se till att studenternas inlogg fungerar.
  • IT får lösa om de inte kommer in i datorerna (jag vet inte vem som ger dom deras generella rättigheter).
  • Sekreterare får lösa om dom inte kommer in i RIS/PACS.
 • Går till ett rondrum:
  • Visa hur radiologer granskar skelett med hjälp av t.ex. Radiology Masterclass (obs beskriv metoden, inte patologier)
  • Visa hur radiologer granskar lungor med hjälpa av t.ex Radiology Masterclass (obs beskriv metoden, inte patologier)
  • Visa hur radiologer granskar CT hjärna, och CT buk bilder med hjälp av t.ex. IMAIOS (scrolla, följa strukturer, byta fönster etc)
 • Har studenter frågor angående Förtydligande av lärandemål?
 • Studenter har resten av förmiddagen att pusta ut/titta genom studentwebbsidans innehåll.
  • Börja med Egna fall: Skelett på eftermiddagen.
  • Fortsätter enl schemat nästkommande dagar med ändringar när det passar.