Neuroradiologi

Jobba på fallen i powerpoint filen ensamma eller i lag. Använd utbildningsmaterialet här och på studenthemsidan.

Öppna filen och svara på frågorna. Börja med Neuroradiologi fallen. Om det finns tid över gör Blodjägare fallen:

G:\Landstingsgemensamt_studenter\KalmarRöntgen\Student\Neuroradiologi

Använd www.imaios.com för normalanatomi och för att identifiera anatomiska strukturer.

Kortkommandon i Sectra PACS
PACS instruktioner

CT Neuroradiologisk terminologi