Specialplaceringar

Någon gång under tiden ni har "Egna Fall" eller om ni går jour gå till labben där nedanstående utförs och fråga om att se nedanstående undersökningar:

Se ett Angio/Interventionsfall på Lab 7

Se en sköterska utföra undersökningar på: CT hjärna / CT Thorax / CT buk med kontrast

Se en sköterska utföra slätrtg undersökningar på: Lungor / Axel / Armbåge / Höftled

Se en sköterska utföra en MR undersökning

Håll utkik för akutplanerade undersökningar/internevtioner såsom: CT trauma, CT Rädda hjärna, CT biopsi. Ultraljudsbiopsi. Dräninläggningar på genomlysningslabbet

Slätrtg med sköterska:

 • Se en sköterska utföra slätrtg undersökningar på:
   • Minst en slätrtg Lunga (t.ex. svikt, pneumoni/infiltrat, pneumothorax)
   • Minst en slätrtg Axel (t.ex. skelettskada, luxation, artros)
   • Minst en slätrtg Armbåge (t.ex. skelettskada, luxation, artros)
   • Minst en slätrtg Höftled (t.ex. skelettskada, luxation, artros)
 • Eventuellt se andra undersökningar/interventioner såsom: Artrit. Osteit. Scolios, evt Barn Buk (raritet)
 • I mån av tid och med direktion från sköterska: Hjälpa till att positionera pats kroppsdel eller röntgenrör för att ta en bild.
 • I mån av tid och med direktion från sköterska/undersköterska: Hjälpa till av flytta pat till/från undersökningsbordet.
 • Diskutera vid labbet:
   • Hur påverkar smärta en skelettskada undersökning? Kan vi ta bilder på en patient som har så mycket smärta att klinikern inte kan undersöka dom?
   • Hur påverkar svaghet en lungundersökning? (liggande lunga vs stående. Bra inandning på bilder)
   • Hur påverkar demens eller förvirring en undersökning?
   • När får sköterskan ta bort ortoser för att få bättre bildkvalitet?
   • Hur påverkar gips bilden? Skillnad på nygips?
   • När får pat belasta på skelettskada frågeställningar?
   • När väljer man att ta färre projektioner på barn?
   • Hur påverkar specialtillstånd en undersökning (t.ex pat på spineboard och extremitetsskelett undersökning. Bäckenfraktur och höft undersökning. Grav artros och axleundersökning)
   • Hur länge tar en undersökning från att en akutremiss skrivs till att bilderna är färdiga?
   • Vad ska remissen innehålla så att sköterskan kan optimera undersökningen?
   • Hur ska man förbereda patienten för att få en bra undersökning?

CT med sköterska:

 • Se en sköterska utföra undersökningar på:
   • minst en CT hjärna (t.ex. stroke, tumör, demens)
   • minst en CT Thorax (t.ex. lungemboli, aorta patologier, tumörer, abscess, lymfkörtelförstorning)
   • minst en CT buk med kontrast (t.ex ileus, divertikulit, appendicit, pankreatit, kolit, njursten, aorta patologier, tumörer, lymfkörtelförstorning)
 • Eventuellt se andra undersökningar/interventioner såsom: CT puktion. CT colon. evt Rädda Hjärna och CT Trauma (raritet).
 • Diskutera vid labbet:
   • Hur kollar och sedan planerar sköterskan när kontrast ges till en patient?
   • Diskussion om kontrastfyllnad? Dvs värdet av en korrekt utförd undersökning utifrån frågeställning
   • Hur påverkar smärta en undersökning?
   • Hur påverkar andningssvårigheter en thorax eller bukundersökning? Hur påverkar demens eller förvirring en undersökning? (Rörelseartefakter etc)
   • Hur påverkar metall undersökningen? (Metallartefakter, reduktion av dessa)
   • När väljer man barnprotokoll? Hur mycket minskar stråldosen?
   • Hur länge tar en undersökning från att en akutremiss skrivs till att bilderna är färdiga?
   • Vad ska remissen innehålla så att sköterskan kan optimera undersökningen?
   • Hur ska man förbereda patienten för att få en bra undersökning? (t.ex. undersöka lungemboli, Njurtumör, divertikulit, ileus, herniering efter Gastric-bypass)

MR med sköterska:

 • Se en sköterska utföra en MR undersökning såsom: MR hjärna (stroke, tumör, MS). MR Övre Buk (lever, gallvägar, pankreas). MR rygg (Diskbråck, spondylodiskit, tumör). Muskuloskeletalt (Knäled, axel, övrigt).
 • Diskutera vid labbet:
   • Hur kollar sköterskan om kontrast kan ges till en patient?
   • Hur påverkar smärta en undersökning?
   • Hur påverkar klaustorfobi en undersökning?
   • När kan sköterskan ge lugnande?
   • Hur påverkar andningssvårigheter en bukundersökning?
   • Hur påverkar demens eller förvirring en undersökning?
   • Hur påverkar proteser en undersökning?
   • Hur tar man reda på om ett inopererat material är MR säkert?
   • Hur länge tar en undersökning från att en akutremiss skrivs till att bilderna är färdiga?
   • Vad ska remissen innehålla så att sköterskan kan optimera undersökningen?
   • Hur ska man förbereda patienten för att få en bra undersökning?

Angiointervention med läkare:

 • Se en interventionist utföra en intervention på hybridlabbet (labb 7).